Radijski dispečerski sistem

Kataloška številka: DISSNA

Radijski dispečerski sistem je namenjen podjetjem ali skupinam (potniški promet, avtocestni promet, železniški promet, elektro podjetja, podjetja za vodovod in kanalizacije, podjetja za intervencijo, …), ki imajo več uporabnikov z radijskimi postajami na terenu ali v podjetju.

Digitalni radijski dispečerski sistem dispečerju poenostavi delo s postajo ter pridobi pregled nad radijskimi postajami uporabnikov. Prav tako lahko dispečer upravlja z več radijskimi kanali na enkrat. Dispečer lahko vzpostavi individualne ali skupinske klice, pošilja in prejema pozive ter sporočila, pregleduje prisotnost in lokacijo postaj.

V našem podjetju ponujamo dispečersko opremo narejeno po meri naročnika.

Najprej vam predstavimo osnovne rešitve za dispečerje, nato se pogovorimo o vaših potrebah in vam svetujemo kateri dodatni moduli pridejo v poštev. Naredimo tudi module prilagojene vaši obstoječi opremi ter jih prilagodimo vašem delu. Uporabniški grafični vmesnik na dispečerski konzoli popolnoma prilagodimo uporabniku.

Strežniški del

Strežnik deluje na strežniškem računalniku s pomočjo vmesnika za priklop radijskih postaj. Strežnik skrbi za posredovanje in beleženje pogovorov, kratkih sporočil, GPS koordinat in telemetrije med postajami in dispečerji. Strežnik se lahko konfigurira tako, da sam odgovarja na zahteve uporabnikov preko kratkih sporočil (iskanje po bazah, dostop do podatkov, …)

Dispečerski del

Dispečerski del je namizna konzola. Osnovna varianta je sestavljena iz treh delov: industrijski računalnik s 15 paličnim zaslon občutljivim na dotik, slušalka s PTT tipko ter namizni zvočnik z mikrofonom na gibljivem vratu in šestimi tipkami za dostop do hitrih funkcij (PTT ali funkcije na željo uporabnika). Konzola je povsem pasivno hlajena in nima gibljivih delov, zato je povsem tiha. Uporabnik lahko izbira med dodatnimi moduli za dispečersko konzolo, kot so dodatne tipkovnice (XY tipkovnice, tipkovnice z tipkami z zaslonom, QWERTY tipkovnice s hitrimi tipkami) in identifikacijski moduli. Za namizne konzole je na voljo tudi inklinacijski mehanizem za nagib konzole.

Aplikacija za dispečerje je popolnoma prilagojena za uporabo na računalniku z zaslonom na dotik. Dispečer ima pregled nad vsemi radijskimi kanali, kontakti, sporočili. Lahko pregleduje statuse in alarme ter predvaja zadnje pogovore.

Seznam radijskih postaj

Ko je radijska postaja zasedena se dispečerju obarva z zeleno barvo če oddaja postaja ali z rdečo barvo če oddaja dispečer. Pod imenom kanala se napiše kdo govori. Dispečer ima možnost, da kanal označi za poslušanje in za oddajanje. Če je na radijski postaji sprogramirano več kanalov, lahko dispečer te spreminja. Glasnost kanalov se prilagaja njihovi prioriteti. Konzola omogoča 6 hitrih tipk, ki jih lahko nastavimo za oddajanje na kanalih (na vseh označenih kanalih za oddajanje, ali na posameznem kanalu).

Seznam kontaktov

Seznam kontaktov nam omogoča, da imamo pregled nad aktivnimi kontakti (prižganimi radijskimi postajami). Kontakt lahko označimo in tako z njim vzpostavimo individualno govorno zvezo, ali mu pošljemo poziv. Seznam kontaktov se lahko filtrira glede na tip postaj, prav tako lahko kontakte razvrščamo po imenu. Na željo stranke lahko naredimo posebne sezname kontaktov, ki kontakte združujejo glede na razne lastnosti.

Snemalnik pogovorov

Tu se snemajo vsi zadnji prejeti pogovori. Opremljeni so z uro posnetka, imenom kanala, imenom kontakta ter dolžino posnetka. Če je dispečer imel drugo delo in je preslišal klic, si ga lahko tu predvaja.

Seznam alarmov in statusov

Vsi alarmi, statusi in sporočila preko telemetrije se prikazujejo v seznamu. Seznam je opremljen z uro prejetega alarma, imenom postaje in vsebino alarma. Ozadje alarma se lahko obarva glede na vsebino, prav tako lahko nastavimo zvočna opozorila za določene alarme.

GPS sledenje lokacije radijskim postajam

Če se odločite za uporabo sledenja radijskim postajam, priporočamo uporabo dodatnega zaslona za prikazovanje zemljevida ter lokacij radijskih postaj z omogočenim GPS sledenjem. Uporabniški vmesnik sestoji iz seznama radijskih postaj ki imajo omogočeno GPS sledenje na levi strani in iz lokacije teh radijskih postaj na zemljevidu na desni strani. Dispečer ima različne možnosti prikaza (lahko so prikazane vse postaje na zemljevidu ali pa samo ena) in možnost izbire vklopa/izklopa GPS sledenje določeni radijski postaji.

Sporočila

Dispečer ima pregled nad poslanimi in prejetimi sporočili. Sporočila se združujejo glede na dodane kontakte. Dispečer ima možnost pošiljanja sporočil več uporabnikom hkrati. Za hitro pošiljanje sporočil so na voljo predloge.

Orodja za oskrbnike

Poleg dispečerskega sistema ponujamo orodja za pregledovanje zabeleženih posnetkov ter drugih podatkov, orodja za urejanje radijskih kontaktov ter izdelovanje poročil. Strežnik omogoča alarmiranje o izpadih naprav.

Dispečerski sistem ponujamo v več variantah:
  • Varianta z dispečersko konzolo

Varianta z dispečersko konzolo je primerna za uporabnike, kjer upravljajo z enim ali dvema kanaloma in imajo samo eno dispečersko mesto. Radijske postaje so preko vmesnika povezane na dispečersko konzolo.

  • Varianta s strežnikom in več dispečerskimi konzolami

Ta varianta je primerna za uporabnike, ki imajo več dispečerskih mest in imajo več radijskih kanalov. Z radijskimi postajami upravlja strežnik, ki tudi beleži pogovore in drug promet na radijskih postajah.

  • Varianta s strežnikom, več dispečerskimi konzolami in možnostjo oddaljenih postaj

Ta varianta je primerna za uporabnike, ki imajo več dispečerskih mest in delujejo na širšem geografskem območju. Sistem omogoča priključitev oddaljenih radijskih postaj v sistem. Podatki iz vseh radijskih postaj se akumulirajo v glavnem strežniku.

Vsebina v pripravi.