Telemetrija RX vmesnik za prenašanje signalov

Kataloška številka: TL-2RX

Telemetrija RX in Telemetrija TX vmesnik se uporablja za prenašanje enega ali dveh digitalnih signalov (stikala, senzorji gladine, …) iz senzorjev preko Motorola DMR radijske postaje. Oddajna  naprava Telemetrija TX lahko nadzira dva vhoda in dela v več različnih načinov, glede na konfiguracijo in želje uporabnika:

  • oddaja stanje vhodov ko se stanje vhoda spremeni,
  • oddaja stanje vhodov v časovnem intervalu,
  • naprava lahko ugasne radijsko postajo, ko ne oddaja (med intervali) za varčevanje z baterijo,
  • oddaja stanje vhodov ko pritisnemo tipko test.

Sprejemna naprava Telemetrija RX sprejme signal iz Motorola DMR radijske postaje. Uporabnik ima dostop do NO in NC relejskih kontaktov.

Primer uporabe Telemetrija RX

Uporabnik ima črpalko v dolini, ki črpa vodo v vodohram lociran na vrhu hriba in je napajan s pomočjo sončnih kolektorjev. Naloga je opremiti obe lokaciji z Motorolinimi DMR radijskimi postajami ter napravami Telemetrija TX in Telemetrija RX. Ko je vodohram prazen mora postaja na hribu vključiti črpalko v dolini. Črpalka prične s črpanjem vode. Ko se vodohram napolni, mora naprava izključiti črpalko.

Priključitev

Priključitev na oddajni strani:
Na oddajni strani priključimo napravo Telemetrija TX na Motorolino DMR postajo kot je narisano. Če ima lokacija stalno napajanje je lahko radijska postaja priklopljena na stalnih 12 V.

Priključitev na sprejemni strani:
Na sprejemni strani priključitemo napravo Telemetry RX na Motorolino DMR postajo kot je narisano na sliki.

Vsebina v pripravi.

Vsebina v pripravi.